Լիցենզիոն համաձայնագիր

<<Գուդվին-Բեթ>> ՍՊԸ-ն գործում է ՎԽ-021 համարով լիազորագրի ներքո, որը տրվել է  <<Գուդվին-Բեթ>> ՍՊԸ –ին 2011 թվականի նոյմբերի 14-ին (հասցե` Հայաստանի Հանրապետություն, Լոռու մարզ, Վանաձոր, Տիգրան Մեծ 48/3): Գուդվինի  www.goodwinbet.am  կայքը, բջջային և այլ ծրագրերը վերահսկվում են <<Գուդվին-Բեթ>> ՍՊԸ-ի կողմից:

Այս լիազորագիրը վավեր է և ունի իրավաբանական ուժ: 


Ներբեռնում...